Startpagina Stichting Burgerweeshuis Bestuur Beheer & Beleid Doelstelling Aanvragen 450 jaar BW Contact 2019 Stichting het Burgerweeshuis  Zutphen
Aanvragen Zie: doelstelling Aanvragen kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij:  Stichting het Burgerweeshuis, IJsselkade 19 7201 HD Zutphen Overleg vooraf is mogelijk. Telefonisch : 0575 513331 Of via e-mail: bwhzutphen@planet.nl                                W.N. van Deursen, mevr. A.A.W. Broekhuyzen en                                                                        de heren L.L. Dullaert, P.W. Ornée en H. Lintveld Besluitvorming Bestuur Het bestuur van de stichting  het Burgerweeshuis beoordeelt de aanvragen. Indien gewenst kan door het bestuur meer informatie worden opgevraagd. Het bestuur houdt rekening met het budget dat voor het lopend jaar beschikbaar is. Het besluit van het bestuur van het Burgerweeshuis is onherroepelijk. De aangeleverde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
Aanvragen